Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα (η “ιστοσελίδα”). Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους πελάτες να συλλέξουν ταξιδιωτικές πληροφορίες, να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια, να κάνουν νόμιμες κρατήσεις ή να συναλλάσσονται με άλλους προμηθευτές ταξιδιών και για άλλους λόγους.
Οι όροι “εμείς”, “μας”, “μας” και “DiplomatTravel” αναφέρονται στην DiplomatTravel μιας Εταιρείας GR με έδρα στην Αθήνα, στην οδό Βουτσινά 68, 15561 και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους μαζί με τους διευθυντές και τους υπαλλήλους μας. Ο όρος “εσείς” αναφέρεται στον πελάτη που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή / και κάνει κράτηση μέσω του διαδικτυακού τόπου μας ή μέσω των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών μας. Αυτός ο ιστότοπος προσφέρεται σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθείτε χωρίς να τροποποιήσετε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω (συλλογικά η “Συμφωνία”). Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη Συμφωνία. Στο βαθμό που κάνετε κράτηση οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω των αντιπροσώπων του τηλεφωνικού κέντρου, συμφωνείτε ότι η παρούσα συμφωνία θα ισχύει για όλες αυτές τις συναλλαγές. Διαβάστε προσεκτικά τη Συμφωνία. Εάν δεν αποδέχεστε όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή κάνετε κρατήσεις μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή των πρακτόρων του τηλεφωνικού κέντρου. Βεβαιωθείτε ότι επιστρέφετε σε αυτήν τη σελίδα περιοδικά για να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τη Συμφωνία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και η συνεχής πρόσβαση ή χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου σημαίνει ότι αποδέχεστε την ενημερωμένη ή τροποποιημένη Συμφωνία.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας εγγυάται ότι :
i. είστε τουλάχιστον 18 ετών.
ii. (ii) έχετε την νομική εξουσία να δημιουργήσετε μια δεσμευτική νομική υποχρέωση,
iii. (iii) θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
iv. (iv) θα χρησιμοποιείτε μόνο αυτόν τον Ιστότοπο για να κάνετε νόμιμες επιφυλάξεις για εσάς ή για κάποιο άλλο πρόσωπο για το οποίο έχετε νομική εξουσιοδότηση να ενεργείτε
v. (v) θα ενημερώσετε τα άλλα πρόσωπα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις κρατήσεις που κάνατε για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και περιορισμών που ισχύουν γι ‘αυτά.
vi. (vi) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις και
vii. (vii) αν έχετε λογαριασμό DiplomatTravel, θα διαφυλάξετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας και θα επιβλέψετε και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από εσάς και από οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνούμαστε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε σε αυτόν τον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν γενικά πρόσθετες αμοιβές για αθλητικό εξοπλισμό, όπως τσάντες γκολφ, εξοπλισμό σκι, σανίδες surf, boogie boards, ποδήλατα ή εξοπλισμό κατάδυσης. Ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της αεροπορικής εταιρείας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τιμής και της διαθεσιμότητας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιου περιεχομένου και πληροφοριών, είναι ιδιοκτησία μας ή των προμηθευτών και παρόχων. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε περιορισμένα αντίγραφα του ταξιδιωτικού σας δρομολογίου (και των σχετικών εγγράφων) για ταξίδια ή υπηρεσίες που ταξινομούνται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, να αντιγράφετε, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να προβάλλετε, να εκτελείτε, να αναπαράγετε, από τη μεταφορά, την πώληση ή την επαναπώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην :
χρησιμοποιήστε αυτήν την Ιστοσελίδα ή τα περιεχόμενά της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Να προβεί σε τυχόν κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες επιφυλάξεις ή σε οποιαδήποτε κράτηση εν αναμονή της ζήτησης. Την πρόσβαση, την παρακολούθηση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας αυτής της Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, ξύστρα ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας. Να παραβιάσετε τους περιορισμούς σε οποιεσδήποτε κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ σε αυτόν τον ιστότοπο ή να παρακάμψετε ή να παρακάμψετε άλλα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο. Να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας. (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τρόπου αγοράς για οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές υπηρεσίες) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη άδειά μας. ή “frame”, “mirror” ή άλλως ενσωματώσετε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση.

Το Ask2Go δεν είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο και δεν είναι υπεύθυνο για την παροχή οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών επιλογών που εμφανίζονται μέσω της Ιστοσελίδας ή για τη ρύθμιση ή τον έλεγχο των τιμών που εμφανίζονται. Οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές υπηρεσίες που μπορείτε να βρείτε ή / και να κάνετε κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται από ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία ή άλλα τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς όσον αφορά τέτοιες κρατήσεις. Η ταυτότητα του σχετικού ταξιδιωτικού πράκτορα και οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν και ισχύουν για την κράτησή σας θα σας ειδοποιηθούν κατά την κράτηση και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως πριν συμπληρώσετε την κράτησή σας. Αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση
των όρων και προϋποθέσεων που σας κοινοποιήθηκαν από τον πάροχο ταξιδιών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση εισιτηρίων, ακύρωση κρατήσεων ξενοδοχείων κλπ. Και να Το Ask2Go δεν είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο και δεν είναι υπεύθυνο για την παροχή οποιωνδήποτε ταξιδιωτικών επιλογών που εμφανίζονται μέσω της Ιστοσελίδας ή για τη ρύθμιση ή τον έλεγχο των τιμών που εμφανίζονται. Οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές υπηρεσίες που μπορείτε να βρείτε ή / και να κάνετε κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται από ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία ή άλλα τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς όσον αφορά τέτοιες κρατήσεις. Η ταυτότητα του σχετικού ταξιδιωτικού πράκτορα και οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν και ισχύουν για την κράτησή σας θα σας ειδοποιηθούν κατά την κράτηση και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει πλήρως πριν συμπληρώσετε την κράτησή σας. Αναγνωρίζετε ότι η παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων που σας κοινοποιήθηκαν από τον πάροχο ταξιδιών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση εισιτηρίων, ακύρωση κρατήσεων ξενοδοχείων κλπ Και να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις,

Το DiplomatTravel δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ρυθμίσεις που κάνετε με τρίτους ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ζητήματα ή / και διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν με τις κρατήσεις σας πρέπει να επιλυθούν με τον σχετικό ταξιδιωτικό πράκτορα. Οποιεσδήποτε αλλαγές, επιστροφές, ακυρώσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του σχετικού ταξιδιωτικού πράκτορα και όχι με το DiplomatTravel. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις στο περιεχόμενο που προβάλλεται στον ιστότοπο ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε πράξη θεού, ατυχήματος, καθυστέρησης ή οποιουδήποτε ειδικού, παραδειγματικού, τιμωρητικού, έμμεσου, παρεπόμενου ή επακόλουθου (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, των απωλεσθέντων κερδών ή των απολεσθέντων αποταμιεύσεων), είτε με βάση σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανόμενης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, που βαρύνεστε από εσάς που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας, τη χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν. Με την επιφύλαξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μέγιστη συνολική μας ευθύνη έναντι εσάς που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης, που περιορίζεται στο ποσό των εκατό GBP (£ 100). Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις παρέχουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεών μας και των ευθυνών μας όσον αφορά την Ιστοσελίδα. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει (α) την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας ή για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση. (β) κάθε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από το νόμο. ή (γ) τα νομικά σας δικαιώματα.

Πιστεύουμε στην προστασία του απορρήτου σας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη σε αυτή την Ιστοσελίδα και η οποία διέπει επίσης τη χρήση της Ιστοσελίδας, για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας.

Εκτιμούμε την ακρόαση από εσάς. Λάβετε υπόψη ότι με την υποβολή περιεχομένου στον παρόντα ιστότοπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δημοσιεύσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή συναφών πληροφοριών που περιέχονται σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις (συλλογικά “Υποβολές” Η DiplomatTravel και οι θυγατρικές και εταιρικές της θυγατρικές και οι συνεργαζόμενοι, συν-επώνυμοι και / ή συνδεδεμένοι εταίροι του Δικτυακού Τόπου μέσω των οποίων παρέχουμε υπηρεσίες, αποκλειστικό, απεριόριστο, διαρκή, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως δευτερεύον δικαίωμα να (α) τροποποιούν, προσαρμόζουν, μεταφράζουν, διανέμουν, δημοσιεύουν, δημιουργούν παράγωγα έργα από και προβάλλουν και εκτελούν δημοσίως τέτοιες Υποβολές σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, γνωστό ή εφεξής σχεδιασμένο. και (β) χρησιμοποιήστε το όνομα που υποβάλλετε σε σχέση με την Υποβολή. Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε κατά την κρίση μας την απόδοση των σχολίων ή των σχολίων σας (για παράδειγμα, αναφέροντας το όνομα και την πατρίδα σας σε μια επισκόπηση του ξενοδοχείου που υποβάλλετε) και ότι αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να μοιραστούν με τους προμηθευτές μας. Εξουσιοδοτείτε επίσης μας το δικαίωμα να διεκπεραιώσουμε νομικά κάθε πρόσωπο ή οντότητα που παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματά μας στις Υποβολές, παραβιάζοντας την παρούσα Συμφωνία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Υποβολές είναι μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υποβολές που υποβάλλονται ή υποβάλλονται από εσάς. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να δημοσιεύσουμε τα σχόλιά σας. διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση μας να καθορίσουμε ποια σχόλια δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην μας δώσετε Υποβολές. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των Υποβολών σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναθεωρήσεων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον Ιστότοπο). Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μετάδοση σε ή από την παρούσα Ιστοσελίδα: (i) κάθε παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο που θα παραβίαζε τα δικαιώματα δημοσιότητας ή / και ιδιωτικού απορρήτου ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο . (ii) οποιοδήποτε εμπορικό υλικό ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προσέλκυσης κεφαλαίων, της διαφήμισης ή της εμπορίας οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσιών) · και (iii) οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που παραβιάζει, παραπλανά ή παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθέντων περιορισμών ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη προκύψει από την ανάρτηση του περιεχομένου σας σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας (π.χ. χρήση, δημοσίευση, διαγραφή) σε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Εάν υποβάλλετε περισσότερες από μία αναθεωρήσεις για το ίδιο ξενοδοχείο, μόνο η πιο πρόσφατη υποβολή σας είναι κατάλληλη για χρήση.

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε ή / και τους αντίστοιχους προμηθευτές μας και τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, αιτιών, ζημιών, ανακτήσεων, ζημιών, αποζημιώσεων, προστίμων, ποινών ή άλλων δαπανών ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών και λογιστικών τελών, τα οποία έχουν ασκηθεί από τρίτους ως αποτέλεσμα: την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου. ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστότοπους που διαχειρίζονται μέρη εκτός από εμάς. Τέτοιοι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά. Δεν ελέγχουμε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους ή την ιδιωτική ζωή ή άλλες πρακτικές τέτοιων ιστοτόπων. Επιπλέον, εναπόκειται σε εσάς να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε συνδέσεις επιλέγετε ή λογισμικό που κάνετε λήψη (είτε από αυτή την Ιστοσελίδα είτε από άλλους ιστότοπους) είναι απαλλαγμένο από είδη όπως ιούς, σκουλήκια, trojan άλογα, ελαττώματα και άλλα αντικείμενα μιας καταστροφικής φύση. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσμων σε τέτοιους ιστότοπους δεν συνεπάγεται καμία υποστήριξη για το υλικό σε τέτοιους ιστότοπους ή οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσης.

Οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από αυτήν την Ιστοσελίδα (“Λογισμικό”) είναι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της DiplomatTravel και / ή των αντίστοιχων προμηθευτών μας. Η χρήση αυτού του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό (“Άδεια Χρήσης”). Δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιλαμβάνει μια Άδεια Χρήσης εκτός εάν συμφωνήσετε πρώτα με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης. Για οποιοδήποτε Λογισμικό που διατίθεται για λήψη σε αυτόν τον Ιστότοπο και το οποίο δεν συνοδεύεται από Άδεια Χρήσης, σας παρέχουμε σε εσάς, τον χρήστη, μια περιορισμένη, προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του Λογισμικού για προβολή και άλλως χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου σύμφωνα με αυτές όρους και προϋποθέσεις και για κανένα άλλο σκοπό.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλο το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των κωδικών HTML και των στοιχείων Active X που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ανήκει στην DiplomatTravel ή / και στους αντίστοιχους προμηθευτές και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμφωνίες περί συμβάσεων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητά και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διωχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ SERVER Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Οι περισσότερες γραμμές θα συνεργαστούν με ομάδες συχνά με μειωμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται. Οι πολιτικές διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία και ορισμένες φορές σε ορισμένες περιόδους του έτους.

Τα πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους τέτοιου περιεχομένου. Διατηρούμε τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο και όλο το περιεχόμενό του. Τα ονόματα του DiplomatTravel και τυχόν άλλα σήματα, λογότυπα και γραφικά του DiplomatTravel που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας ή των θυγατρικών της. Άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων / υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν σας παρέχεται κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για περιεχόμενο σε ιστότοπους που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός από το DiplomatTravel. Άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Εάν γνωρίζετε μια παραβίαση της μάρκας μας, ενημερώστε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να τερματίσουμε τους συνδρομητές ή τους κατόχους λογαριασμών που θεωρούνται επαναληπτικοί παραβάτες. Μπορούμε επίσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να περιορίσουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή / και να τερματίσουμε τους λογαριασμούς των χρηστών που παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει επαναλαμβανόμενη παράβαση ή όχι.

Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστούν ή θα επηρεαστούν με κανένα τρόπο. Η αποτυχία μας ή η καθυστέρηση στην επιβολή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή δεν εξαιρεί από το δικαίωμά μας να επιβάλλουμε στο μέλλον ή τις ίδιες ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις αυτής. Η παρούσα Συμφωνία (και όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν) αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Diplomattravel σε σχέση με αυτή την Ιστοσελίδα και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του πελάτη και εμάς σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα εξαρτάται από τη συμφωνία σας ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν και όλα τα θέματα που προκύπτουν μεταξύ εσάς και εμάς θα διέπονται από το νόμο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Εξαρτάται επίσης από τη συμφωνία σας ότι τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσάς και εμάς θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λονδίνου. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσεται.

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά. Επομένως, η προστασία των λεπτομερειών κράτησης και των πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας που μας δίνετε αποτελεί μείζονα προτεραιότητα και εφαρμόσαμε μια πολιτική ασφαλείας που προφυλάσσει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Τα δεδομένα στις ασφαλείς σελίδες μας είναι κρυπτογραφημένα. Οι διακομιστές μας είναι ασφαλισμένοι πίσω από τείχη προστασίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι στη βάση δεδομένων μας. Χρησιμοποιούμε ένα πολύ ισχυρό επίπεδο κρυπτογράφησης που ονομάζεται SSL. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι κρυπτογραφημένα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης μέσω του Διαδικτύου. Το SSL είναι ειδικό λογισμικό που κρυπτογραφεί αυτόματα όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από εσάς στις ασφαλείς σελίδες μας. Ο διακομιστής μας διαβάζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας, είτε πρόκειται για πληροφορίες πιστωτικών καρτών είτε για οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία, μετατρέπονται σε κώδικα που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο με το ιδιωτικό κλειδί ή τον κωδικό πρόσβασης. Όλες οι σελίδες στον ιστότοπο που απαιτούν την εισαγωγή προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών είναι ασφαλείς. Μπορεί να δείτε τη διεύθυνση της σελίδας να αλλάζει από αρχίζοντας από http σε https. Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δείξει επίσης ότι η σελίδα είναι ασφαλής, εμφανίζοντας ένα λουκέτο ή ένα κλειδί στη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα απαιτείται ο νόμος. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων / πληροφοριών που αποκαλύπτετε ηλεκτρονικά. Αποδέχεστε τις εγγενείς συνέπειες της ασφάλειας μέσω της ηλεκτρονικής διανομής μέσω Διαδικτύου και δεν θα μας κρατήσετε υπεύθυνες για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας εκτός αν είμαστε αμέτοχοι και στη συνέχεια μόνο στα όρια που καθορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Ιστοσελίδας.

Η δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε ένα ταξιδιωτικό Προϊόν ή Υπηρεσία για τα οποία έχετε κάνει κράτηση και η μέθοδος με την οποία μπορεί να γίνει αυτό, εξαρτάται από τους όρους ναύλου της συγκεκριμένης Αεροπορικής Εταιρείας ή όποιου άλλου Παρόχου. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην είναι δυνατή η ακύρωση ή η τροποποίηση Προϊόντων ή Υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν, ή μπορεί να υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτησή σας, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης καθώς και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο που σας αποστέλλεται. Είναι όμως δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε και να συμμορφωθείτε με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης του Παρόχου για ακυρώσεις και τροποποιήσεις, από τη στιγμή που τους έχετε διαβάσει και αποδεχτεί κατά τη στιγμή της κράτησής σας.

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για αλλαγή και/ή ακύρωση, στέλνοντας email στο: [email protected]

Όλα τα σχόλια, τα ερωτήματα και τα αιτήματα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση [email protected].

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε ή να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από καιρού εις καιρόν χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο μέλλον θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο.