Καμπάνια «Heraklion: Where Crete begins» με στόχο την καθιέρωση του Ηρακλείου ως city break προορισμού

«Where Crete begins»

Η καθιέρωση του Ηρακλείου της Κρήτης ως city break προορισμού είναι ο απώτερος στόχος – σκοπός της στρατηγικής τουριστικού μάρκετινγκ που υλοποιεί ο δήμος Ηρακλείου. Από