Αλλάζει η είσοδος στην Ακρόπολη για να γίνει όπως ήταν στην αρχαιότητα

Την παλιά της εικόνα, την εικόνα που είχε από τα κλασικά μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, με την ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, θα αποκτήσει και πάλι η Ακρόπολη των Αθηνών. Όταν θα υλοποιηθεί